Centrum Upowszechniania Kultury Gmina Szydłowo
Powróć do: Projekty

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury- projekt pn. "XXI wiek w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie"

 

 

 Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych, w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie realizuje projekt pn. " XXI wieku w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie".

W ramach projektu "XXI wiek w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie" będziemy realizować dwa główne zadania: szkolenie pracowników oraz zakup sprzętu do produkcji materiałó audio- video. Szkolenia pomogą pracownikom w zdobyciu umiejętności niezbędnych do realizacji profesjonalnych działań w sieci. Przede wszystkim będą to szkolenia z zakresu komunikacji, narzędzi internetowych oraz budowania oferty kulturalnej.  W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt, który umożliwi tworzenie atrakcyjnych treści oraz pozwoli nam na rozszerzenie oferty kulturalnej. W skład wyposażenia wejdą: rejestratory audio- video, mikrofony, pamięć archiwizująca, mikresy do transmisji on line i oświetlenia.

Wysokość dofinansowania: 109 700,00 zł