Centrum Upowszechniania Kultury Gmina Szydłowo
Powróć do: CUK

O nas

Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie powstało w styczniu 2013 roku na podstawie UCHWAŁY NR XIV/126/12 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 29 marca 2012 r. Celem priorytetowym  jest wielokierunkowa działalność rozwijająca  i zaspokajająca potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozwalająca na upowszechnianie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Do podstawowych zadań Centrum należy:
 • inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej,  sportowej, rekreacyjnej i towarzyskiej na terenie gmiy,
 • realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie i organizacjami młodzieżowymi,
 • współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 • organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych,
 • prowadzenie bibliotek,
 • prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy.

Centrum prowadzi administrację obiektów świetlic wiejskich na terenie Gminy Szydłowo.

Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie koncentruje się głównie na wspieraniu małych form pracy z dziećmi i młodzieżą a także organizacji różnego rodzaju imprez skierowanych do masowego odbiorcy:
 • imprezy artystyczne i rozrywkowe – działalność w tym zakresie wiąże się w dużej mierze z rokiem obrzędowym i nawiązuje do dawnych tradycji i zwyczajów. Aktywność z tym związana ma za zadanie kultywowanie w dużej mierze dawnych obyczajów. W programie znajdują się głównie propozycje dotyczące folkloru. Najciekawszymi przykładami takich działań jest m.in. Kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, Orszak Trzech Króli,  Gminne Święto Plonów i Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią,
 • duże znaczenie mają również imprezy o charakterze rozrywkowym, które mają za zadanie integrację społeczności lokalnej. W programie oprócz prezentacji lokalnych zespołów znajdują się zespoły występujące gościnnie . Wśród tych działań można wymienić m.in. Festiwal Ryby i Wody w Tarnowie , Deblowy Turniej Piłkarzyków, zabawy taneczne przy muzyce, Gminny Konkurs Piosenki, Konkurs Poezji Śpiewanej itp. Spotykają się one również z zainteresowaniem ze strony  mieszkańców gminy,
 • przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji kultury – działalność w zakresie popularyzacji kultury wiąże się m.in. z organizacją wystaw lokalnych artystów, konkursów plastycznych, przeglądów twórczości, spektakli teatralnych, akademii środowiskowych, uroczystości patriotycznych,
 • zajęcia warsztatowe –  prowadzone są warsztaty rękodzieła np.: warsztaty ozdób bożonarodzeniowych, warsztaty palmiarskie, warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych, warsztaty kulinarne, warsztaty bibułkarskie, kursy tańca towarzyskiego. Oprócz dzieci i młodzieży z terenu Gminy korzystają z nich osoby dorosłe,
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich wakacji,
 • przedsięwzięcia edukacyjne.