Centrum Upowszechniania Kultury Gmina Szydłowo
Powróć do: Projekty

Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku

logo-UE   

Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie 15 lipca br. zawarło umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie operacji pt. : "Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku ".


Zadanie jest dofinansowane w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Operacja jest realizowana w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Ustawiona wiata rekreacyjna wraz z małą architekturą oraz ścieżką edukacyjną zlokalizowane na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Krępsku na działce nr 92 mają zwiększyć ofertę rekreacyjną dla mieszkańców i turystów oraz być wykorzystywane podczas wydarzeń promująco- kulturalnych propagujących dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich. Obszar NGR "powiększy się" o nowe miejsce turystyczne i wpisze się w krajobraz naszego terenu.

W skład planowanego wyposażenia wchodzi:
- wiata rekreacyjna,
- ławostoły edukacyjne,
- tablice informacyjno- edukacyjne,
- ławki parkowe,
- 6 makiet zwierząt wodnych,
- lampy solarne,
- leżaki drewniane,
- stojak na rowery.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

1) Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 1 sztuka


Planowany termin realizacji zadania: 01.06.2023 r.- 30.06.2023 r. + ANEKS TERMIN DO 30.09.2023 r.

Koszt całkowity zadania: 164 971,28 zł, z tego 140 225 zł dotacji, 24 746,28 zł środki własne CUK.

ZAPYTANIA OFERTOWE 2022:

-ELEMENTY DREWNIANE zapytanie_ofertowe_1_2022 

- MAKIETY RYB zapytanie_ofertowe_2_2022

załącznik_nr_1_wzór_oferty

załącznik_nr_1_wzór_oferty_(1) 

ZAPYTANIA OFERTOWE 2023 :

Mała_architektura_zapytanie_ofertowe_1_2023 

załącznik_nr_1_wzór_oferty 

Lampy solarne zapytanie_ofertowe_2_2023

załącznik_nr_1_wzór_oferty_(2)